Ígéret és valóság

A mediáció mint ígéret, garancia és a valóság

Ahogy a törvényben szerepel: "A közvetítés (mediáció) sajátos permegelőző vagy bírósági, illetve hatósági eljárás befejezését elősegítő, egyeztető, konfliktuskezelő, vitarendező eljárás, amelynek célja a vitában érdekelt felek kölcsönös megegyezése alapján a vitában nem érintett, harmadik személy (közvetítő) bevonása mellett a felek közötti vita rendezésének megoldását tartalmazó írásbeli megállapodás létrehozása."

És kevésbé "jogszabályízűen": Egy módszer a viták rendezésére, ahol mások a szabályok, mint a bírósági eljárásokban, másképp beszélgetnek a felek, mint egy perben vagy egy tárgyaláson vagy épp négyszemközt. 

mediáció nem terápia, nem jogi tanácsadás, és a mediátor nem győzködi a feleket.

Akkor mit csinál? A mediátor figyel, kérdez, meghallgat, hallgat, támogat. Megértő és türelmes. Mediátorként ügyelnem kell arra, hogy ezek a beszélgetések keretek között folyjanak, merev kötöttségek nélkül, tisztelve a jelenlévőket.

Általában kiderül, hogy a feleknek több lehetőségük és muníciójuk van ahhoz, hogy a vitát rendezzék, mint amennyire kezdetben gondoltak.

A mediáció valóban gyorsabb, mint egy bírósági eljárás, de általában nem születik meg a megoldás egyik napról a másikra, és van, amikor befejezik a felek anélkül, hogy kötöttek volna megállapodást. Ez talán kudarcnak tűnhet, mégis sok minden kiderül egy mediációban.

Nem minden vita megoldására ez a jó módszer, és vannak olyan érintettek, akik nem válnak nyitottá, hogy így oldják meg rendezetlen ügyeiket.  

A mediációs eljárás időtartama és sikeressége a mediátor közreműködésén túl a felek hozzáállásától és akaratától is függ.

Ha szükséges, lehetőség van külső szakértők bevonására, de a szakemberek nem veszik át a felek szerepét. Egy adott kérdésben állást foglalhatnak, ezzel támogatják a felet, vagy épp az érintett gyermek érdekében kell a szaktudásuk.

Ha a mediációt választják:

- az ott elhangzottak bizalmasak;

- olyanról is beszélhetnek, amit egy bírósági jegyzőkönyvben nem szeretnének viszontlátni;

- amit négyszemközt mondanak el a nekem, arról nem beszélek a másik félnek, csak ha engedélyt adnak erre;

- ha később mégis peres eljárás lesz az adott vitáról, a mediátor tanúként nem hallgatható ki az üggyel kapcsolatban;

- ha már nem akar részt venni tovább a mediációban, az eljárás folyamán bármikor kiléphet;

- a közvetítői eljárásért is jár díj, de az ügyvédi költséget, szakértői díjakat, eljárási illetéket megspórolhatják, de mindenképpen csökkenthetik, amennyiben ezekre mégis szükség van;

- ha nem sikerül megállapodniuk, még mindig fordulhatnak bírósághoz;

- ha akarják vagy szükséges, az arra alkalmas megállapodást a bíróság (közjegyző) egyezségbe foglalva végzéssel jóváhagyja, így tartalma végrehajtható;

- vállalhatnak többet vagy épp kevesebbet, mint amennyit egy jogszabály előír vagy megenged; az kerül a megállapodásba, amit közösen elfogadnak; a bíróság által jóváhagyott egyezségnek ugyanaz a hatálya, mint az ítéletnek.

 

Amit nem támogat a mediáció:

- hogy elmélyítsék a konfliktust,

- hogy jogszabályba ütköző megállapodás szülessen,

- gyermeket érintő ügyekben a gyermek érdeke bármilyen formában háttérbe kerüljön.