Öröklési vita

Az öröklési vita a válás mellett a családi konfliktusoknak az a területe, ahol az érzelmek akadályozhatják az észszerű megoldás megtalálását.

Ilyenkor érdemes egyezséget kötni, melybe olyan megoldásokat is belefoglalhatnak, amik egy perben nem biztos, hogy lehetségesek.

A mediáció gyorsasága fontos szempont: a rendezetlen vagyoni viszonyok az idő múlásával komoly vagyoni terhet jelenthetnek, és megakadályozhatják, hogy a hagyatékot a jogosult ténylegesen élvezze.

Az érintettek attól is tarthatnak, hogy vagyontárgyaikat elveszíthetik.

Mikor javasolt a mediàció?

Az örökösök érdekei, jogai sokféleképpen ütközhetnek, néhány példa: 

  • a törvényes és végrendeleti örökösök közti ütközés,
  • érthetetlen, ellentmondásos a végrendelet,
  • hagyatéki hitelezői igény merült fel,
  • maga a hagyaték mértéke a vitatott, mert pl. annak egy része valójában a házastársi, élettársi vagyonhoz tartozik,
  • különböző kapcsolatból származó gyermekek lesznek örököstársak,
  •  örökléssel a hagyaték tárgyai közös tulajdonba kerülhetnek úgy, hogy a vagyontárgyat a jogosultak ténylegesen nem tudják használni, így erre a közös vagyoni viszony megszüntetése is lehet a megoldás;


Az öröklési perek a lelki érintettség és a jogi kérdések bonyolultsága miatt nagyon igénybe veszik a feleket: érzelmileg, időben, és nem utolsó sorban anyagilag.

Pereskedés esetén jogi képviselő javasolt, hisz a perben a sikeres bizonyítási eljáráshoz szükséges a jogi szakértelem.

Felmerülhet a kérdés, hogy ha ennyire bonyolult jogi kérdés az öröklési vita, egy mediáció hogy lehet ilyenkor eredményes? Mit tud csinálni a mediátor?

Az ilyen vitáknál jól jön, ha a mediátornak vannak alapvető öröklési jogi ismeretei:

  •  egyrészt ilyen jogi ismeretekkel a megbeszélések témáit hatékonyabban lehet összeállítani, másrészt
  • adott esetben fel tudja ismerni a mediátor, hogy mikor van szükség arra, hogy jogi szakértő - esetleg a felek ügyvédei - is részt vegyenek a megbeszéléseken tanácsadóként, továbbá
  •  a hagyatéki eljárásról szóló törvény részletesen szabályozza az egyezségkötések rendjét és tartalmát, így azokra a megállapodásoknál figyelni kell.


Továbbá a mediátor kezében van az a módszer, amivel – tartva a jogi kereteket -, meg tudják beszélni a felek, mi lenne nekik a legjobb megoldás.

Ezek a megállapodások egyezségek lehetnek, amik beépülhetnek a hagyatéki eljárásba.

Az egyezségkötések lehetséges jogi módjáról a közjegyző tájékoztatja a feleket.Családi kapcsolatok

tovább

Családi kapcsolatok

Gyermek a családban

tovább

Gyermek a családban

Válási mediáció

tovább

Válási mediáció

Gazdasági mediáció és más

tovább

Gazdasági mediáció és más