Válási mediáció

Ilyen esetekben a felek a házasságuk felbontása mellett döntöttek.
Ilyenkor a mediáció azért előnyös, mert:
 
- egyrészt segít az érzelmeket feldolgozni, tisztán látni. Egy "közös asztal", ahol arról beszélhetnek, ami fontos Önöknek:
 • amit a kapcsolatból meg szeretnének tartani, tovább tudnak vinni, és
 • azokat, amik már a múlt történései;
 • ha nem született közös gyermek, hogy lehet a kapcsolatot lezárni,
 • ha van közös gyermekük, hogy tudnak együttműködni továbbra is, hiszen mint pár elválnak útjaik, de szülőségük összeköti Önöket a jövőben is.
- másrészt köthetnek  olyan megállapodást, melyben tisztázhatják azokat a kérdéseket is, melyeket jogszabály alapján kötelesek rendezni, ha meg szeretnének egyezni házasságukat felbontásakor.
 
Ha nem tudnak megállapodni, a bíróságnak kell döntést hozni ezekről egy bontóperben. Mi vár Önökre?
 • szakértői vélemények – vizsgálva: a szülők nevelési alkalmasságát, a gyermek testi-lelki állapotát, szülőkhöz, családhoz való viszonyát;
 • környezettanulmányok készülnek, személyes életük részletei nyilvánosságra kerülnek a bíróságon,
 • egy kívülálló dönt a saját életükről és a gyermekükről, mert nem tudtak együttműködni,
 • a per mindenképpen egy hosszabb időszak, a vitás kérdések rendezetlenek, bizonytalan helyzet a feleknek és a gyermeknek is, érzelmileg megterhelő, a konfliktusok mélyülhetnek,
 • a perben – ha nem tudnak megegyezni –, valamelyik fél mindig veszít, ez családjogi ügyekben még jobban kihat a „nyertes” másikra is, hisz a pervesztes fél elégedetlensége újabb vitákat gerjeszthet;
 • a per a gyermekeknek a legrosszabb;

Mi legyen a megállapodásban? Ha a házasságuk felbontását megegyezésük alapján, közösen kérik a bíróságon, a per megindítása előtt, vagy a per folyamán, mediációs eljárásban megállapodhatnak.

 • A mediációban kitérünk minden olyan kérdésre, amit Önök lényegesnek tartanak, és azokra, amiket a bontóperben mindenképpen rendezni kell. Ilyenek: a közös gyermek szülői felügyeleti joga, külön élő szülő és gyermek kapcsolattartása, a gyermek tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint igény esetén a házastársi tartás.
 • A gyermekeket érintő kérdéseknél – szintén a Ptk. elvét követve -, a gyermek érdeke elsődleges.
 • Ha a házasság felbontásánál vagyonjogi kérdéseket is szeretnének rendezni:

          - erről is megállapodhatnak,

          - ebben a törvény rendelkezéseitől elérően is megegyezhetnek,

          - ha megegyezéssel osztják meg vagyonukat, olyan megoldást is választhatnak, melyben közös családi érdekeikre is gondolnak pl. gyerekeik jövőjére; 

Ügyvéd a mediációban: Ha van jogi képviselője, tanácsait igénybe veheti. Az ügyvéd ilyenkor ügyfele támogatójaként a háttérben, vagy a mediációs üléseken személyesen vesz részt - az Önök egyetértésével-, de az érintett szerepét nem veszi át. Egy ily módon közreműködő és a mediációt támogató ügyvéd segítheti a megegyezést.

Mediáció és a per:

 • lehetséges, hogy a felek maguk döntöttek a mediáció mellett, a per alatt vagy már a megindítás előtt,
 • bíróság is javasolhatja a mediációt a házasság felbontásánál, hogy a házasfelek együttműködését segítse, és
 • kötelezheti is a bíróság a feleket mediációra - a gyermek érdekében - azért, hogy együttműködjenek. Ez azt jelenti, hogy első mediációs megbeszélésen kell megjelenniük, a további részvétel önkéntes. 

Ha a bontóper alatt mediációra kerül sor, közösen kérhetik a felek a bírósági eljárás szünetelését, mely alatt megszülethet egy megállapodás, melyet egyezségeként a bíróság végzéssel jóváhagyhat.

Válások esetén a mediáció az idő, a kevesebb költség, a diszkréció, a lelki terhek csökkentése, a felek együttműködése és a gyermek érdeke szempontjából mindenképpen jó választás ahhoz, hogy a házastársak lehetőleg - természetesen amenniyre ez lehetséges -, az érzelmeik feldolgozásával jussanak el a megegyezéshez.Családi kapcsolatok

tovább

Családi kapcsolatok

Gyermek a családban

tovább

Gyermek a családban

Gazdasági mediáció és más

tovább

Gazdasági mediáció és más